Stemmingen en koersen op de politieke markt

donderdag 23 februari 2017

50PLUS heeft prima dekking voor AOW op 65 jarige leeftijd

50PLUS stelt voor de AOW uitkeringen met 1,5% te verhogen50PLUS verlaagt de AOW-leeftijd naar 65 jaar en geeft de spijkerharde garantie dat na jarenlang gesjoemel met de koopkracht van ouderen de AOW weer welvaartsvast wordt door de AOW-uitkeringen met 1,5% te verhogen. 


50PLUS stopt het graaien in de portemonnee van de ouderen door de kabinetten-Rutte en repareert de koopkracht door de ouderenkorting in de belastingen  te verhogen met  € 850 (kosten € 1,1 mld). De omstreden ‘ouderenbelasting’ van 4 %  over de eerste schijf die ouderen vanaf 2013 onevenredig hard heeft getroffen, gaat volledig van tafel (kosten € 1,5 mld). We pakken terug wat ons afgenomen is vanaf 2013 en  eisen wat we niet hebben ontvangen  vanaf 2016. Totaal € 2,6 mld.

Weg met het successierecht

50PLUS schaft het successierecht af, verlaagt het eigen risico in de zorg, verruimt de mogelijkheid om belastingvrij te schenken en stopt het omstreden leenstelsel voor studenten en de verhuurdersbelasting voor woningcorporaties.

Belasting op wiet

50PLUS heeft voor de extra uitgaven en lastenverlichtingen ten bedrage van € 12,6 miljard (2018-2022), zo blijkt uit de financiële verantwoording, een solide financiële dekking gevonden. Door onder andere de accijnzen op tabak te verhogen, de arbeidskorting te bevriezen, de uitgaven van rijk, provincies en gemeenten te beperken, accijns op gelegaliseerde wiet in te voeren, introductie van een suiker- en chipstaks, de zorgkosten weer te maximeren via een ‘budgetplafond’ en subsidies aan het bedrijfsleven te beperken, komt er € 12,6 miljard op tafel om het asociale ouderenbeleid van de afgelopen decennia terug te draaien.

Sluitend plaatje

50PLUS toont met deze berekeningen, die mede  zijn gebaseerd op informatie van het Ministerie van Financiën en rapporten van de Algemene Rekenkamer, onomstotelijk aan dat het verlagen van de AOW-leeftijd en een welvaartsvaste AOW de komende vier jaar en ook de jaren daarna – volgens het verkiezingsprogramma - volledig verantwoord en betaalbaar zijn.


In de periode 2018-2021  is € 3,6 mld  gedekt  voor de financiering  van een welvaartsvaste AOW vanaf 65 jaar. Tevens wordt  nu reeds  het begrote overschot  in 2021  van € 6,5 mld  (0,9% bbp)  geheel gereserveerd voor de lange termijn, zodat  de pensioenleeftijd  van 65 jaar kan worden gecontinueerd waarbij de AOW welvaartsvast vanaf 65 jaar. Het resterende tekort van € 1,9 miljard kan worden gedekt vanuit de doorloop van voorgestelde maatregelen en inverdieneffecten na 2021.

De Nieuwe Soberheid

50PLUS  is de enige partij die het gehele  overschot niet uitgeeft in de komende 4 jaar, maar dat  als een goed huisvader bewaart voor de AOW  op 65 jaar in de toekomst voor de nu werkenden. 

Het nieuwe eerlijke verhaal

Volgens  de  CPB  berekeningen treedt een houdbaarheidseffect op van € 12 mld (1,8% bbp) in 2060. Dit houdbaarheidseffect is geheel gedekt in de komende kabinetsperiode met een doorloop van maatregelen en inverdieneffecten daarna. Dat betekent dat in de komende periode van 6 jaar het gehele houdbaarheidseffect van de welvaartsvaste AOW op 65 jaar in 2060 is gedekt.

50PLUS wil bovendien de pensioenen jaarlijks met 2% indexeren, waardoor gepensioneerden in 2022 € 2,4 miljard meer te besteden hebben, waarvan € 800 miljoen via de inkomstenbelasting weer terugvloeit naar de schatkist.

Terugdraaien asociaal beleid


,,Onze partij en onze kiezers kunnen heel goed met hun portemonnee omgaan. Dat bewijzen we ook door degelijk en solide het huishoudboekje op te stellen”, aldus 50PLUS-leider Henk Krol. ,,We repareren het asociale ouderenbeleid door de AOW-leeftijd te verlagen naar 65 jaar en de koopkracht te herstellen. Ouderen zijn jaar in jaar uit gepakt door opeenvolgende kabinetten. Wij maken een einde aan dit wanbeleid.”

Lees hier het gedetailleerde boekhoudkundige plaatje: LINK
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten