Stemmingen en koersen op de politieke markt

woensdag 22 februari 2017

AOW-LEEFTIJD 65 JAAR GEEN ENKEL FINANCIEEL PROBLEEM

In 2060 niet 12 miljard hogere, maar 22 miljard lagere uitgaven


Gedachtegoed Drees door het slijk gesleurd

Harrie Verbon
Vrijdag 24 februari bezoekt ondergetekende het symposium van 50PLUS over het handhaven van de AOW-leeftijd op 65 jaar. 50PLUS verdedigt het gedachtegoed van Willem Drees nu anderen dat door het slijk willen sleuren. Tijdens dat symposium zal prof. Verbon, hoogleraar Openbare Financiën de resultaten van zijn onderzoek presenteren dat laat zien dat de desinformatie van de grote partijen niet klopt. De AOW kan in zijn huidige vorm ongewijzigd blijven en is niet onbetaalbaar zoals allerlei napraters, babbelaars, warhoofden en zwartmakers u willen doen geloven.

AOW op 65 is geen probleem maar een politieke keuze

“Als een volgend kabinet zou besluiten de AOW-leeftijd op 65 jaar te zetten, levert dit financieel geen enkel probleem op.” Dat zegt prof.dr. Harrie Verbon, hoogleraar Openbare Financiën in een tv-uitzending van 50PLUS dinsdag 22 februari.

Harrie Verbon en dr. David Hollanders, beiden verbonden aan de Universiteit van Tilburg, deden in opdracht van het Wetenschappelijk Bureau van 50PLUS een nieuw en onafhankelijk onderzoek naar de financiële gevolgen indien de AOW-leeftijd door een volgend kabinet weer naar 65 jaar wordt teruggebracht. Als de AOW op dezelfde manier wordt verhoogd als de afgelopen 30 jaar is gebeurd, vallen de AOW-uitgaven in 2060  niet 12 miljard hoger uit zoals het CPB heeft berekend maar 22 miljard lager dan de CPB-berekening.Het CPB heeft zijn berekeningen gemaakt op basis van een welvaartsvaste AOW die jaarlijks de loonstijging volgt. Dat is in het verleden ook door de regering beloofd maar de laatste dertig jaar niet gebeurd. “Sinds 2009 denkt de regering dat de AOW onbetaalbaar dreigt te worden en daarom is de AOW-leeftijd verhoogd in de wet. 

Leugens, extreme leugens en misbruikte statistieken

Vertegenwoordigers van de grote partijen zoals Asscher, Dijsselbloem en Buma beweerden zonder blikken of blozen op televisie dat het beleid van 50PLUS tot gevolg zou hebben dat ouderen met 30% op hun AOW gekort zouden worden. Ik geloofde mijn ogen en oren niet. Deze mensen gebruiken dus precies hetzelfde instrumentarium als Wilders en zijn geen haar beter. Ze hanteren de leugen en ze spelen de angstkaart. En tegelijkertijd durven ze het over fatsoen te hebben. Dit is echt de schaamte voorbij.

De feiten

Het is inmiddels al zover dat volgens de planning de AOW-leeftijd in 2060 op 71,5 jaar komt te liggen. Als de AOW de komende 40 jaar hetzelfde traject volgt als de afgelopen 30 jaar kan de AOW-leeftijd niet alleen op 65 jaar gezet worden maar kan de AOW ook nog verhoogd worden en een mooier pad volgen dan de afgelopen 30 jaar”, aldus Harrie Verbon. Het is dus een kwestie via welk scenario  het berekend wordt.


De conclusie van Harrie Verbon is duidelijk. “Wat mij betreft is de conclusie dat als een volgend kabinet zou besluiten om de AOW-leeftijd op 65 jaar te zetten dit financieel geen enkel probleem zou opleveren”.

Omdat het jaar 2060 nog ver weg ligt gaan de onderzoekers uit van afwijkingsmarge van “ruim 20 a 25 miljard lager”.

Zie ook: uitzending televisie dinsdag 21 februari 22.47uur NPO 3.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten