Stemmingen en koersen op de politieke markt

donderdag 16 februari 2017

De schijnwereld van het CPB en het CBS

Over spreadsheet-sleutelaars en modellen-fetisjisten

Over het CPB en haar pseudo zekerheden het volgende. Veel mensen trappen er in omdat ze denken dat rekenen waardevrij is. Het CPB rapport over de rekenrente zou je de ogen moeten openen als je je er enigszins in verdiept. Er zijn een heleboel bezwaren tegen de spreadsheetmonteurs met hun modelletjes in te brengen.

Het belangrijkste bezwaar is dat hun modellen de werkelijkheid niet dekken. Je ziet dat ook bij het CBS die ons elke dag bombardeert met cijfers die moeten bewijzen dat het in Nederland zo veel beter gaat dan voorheen. De cijfers over werkloosheid hebben in veel gevallen uitsluitend betrekking op mensen die in een uitkering zitten. Er zit dus nog een hele wereld onder de CBS radar die we niet zien. De "objectieve" rekenaars leveren die disclaimer meestal niet mee met hun fraaie grafieken.

Tunnelvisie

Voor de CPB modellen geldt dat investeringen in onderwijs, milieu, zorg, klimaat of sociale innovatie niet of nauwelijks worden meegenomen. Waar ben je dan mee bezig ? Kun je op basis van zo'n tunnelvisie een land besturen en strategische beslissingen nemen ? Ik dacht het niet en daarom is het een goede zaak dat 50PLUS niet meedoet aan dat schijnzekerhedencircus. 

Daarmee beweer ik niet dat je niet naar deskundigen moet luisteren en ik ben ook een verklaard tegenstander van feitenvrije politiek. Wat ik wel zeg is dat een halve waarheid vaak erger is dan een leugen. Er is een hele bedrijfstak bezig om op bestelling rapportjes te schrijven voor politici die een bepaald standpunt "onderbouwd" wensen te krijgen met een rapportje waar een betrouwbaar logo op staat. Het CPB rapport over de rekenrente is daar een recent voorbeeld van.


CPB en CBS bedrijven politiek

Het CPB en het CBS moeten heel erg uitkijken dat er geen inflatie optreedt m.b.t. hun imago van betrouwbaarheid en onafhankelijkheid. Ze geven op dit moment een gevaarlijk ongeleid projectiel als Thierry Baudet de gelegenheid om hen de grootste leveranciers van nepnieuws te noemen.

De beroemde socioloog Max Weber ( 1864-1920) die veel heeft geschreven over waardevrijheid in de wetenschap ageerde in zijn tijd al tegen professoren die onder het mom van de wetenschap politiek aan het bedrijven waren. Het CBS en het CPB zijn duidelijk bezig om politiek te bedrijven. Dat zou niet moeten in een beschaafd land.

Ondeugdelijk alibi

Het alibi van de hoofdeconoom van het CBS is dat het tot zijn taak behoort om mythes door te prikken. Allemaal mooi, maar waarom doet hij dat niet met de mythes van D66 of de VVD, om maar een zijstraat te noemen ? Laten we zeggen dat ook (hoofd)economen gewoon mensen zijn. En economen zijn daarbij trouwens een wel heel bijzondere mensensoort.

Als u mij niet gelooft dat raad ik u aan om bijgaand artikeltje te lezen van een echte professor die precies hetzelfde zegt: LINK


Geen opmerkingen:

Een reactie posten