Stemmingen en koersen op de politieke markt

vrijdag 24 februari 2017

Een aanval op de persHet onfatsoen voorbij

Ik kijk nogal op van het onfatsoen en de kwaadaardigheid waarmee 50PLUS recent in de pers te maken krijgt. Misschien dat ik tijdens vorige verkiezingen niet goed heb opgelet maar ik herinner me niet dat met name de zelfbenoemde kwaliteitsmedia in het verleden zo tekeer gingen.

Halve waarheden, erger dan een leugen

Het begon al met de 12 miljard euro die het CPB publiceerde als kosten voor het handhaven van de AOW-leeftijd op 65 jaar. Iedereen wist meteen al zeker dat AOW met 65 jaar onbetaalbaar was. En iedereen kreeg ruim baan om dat als zekerheid en feit naar voren te brengen. Pas veel later bleek dat die 12 miljard het kostenniveau van 2060 was onder de aanname dat de AOW welvaartsvast zou zijn. En dat terwijl de AOW de afgelopen jaren helemaal niet welvaartsvast geweest is. Laten we zeggen dat er bij velen een grote behoefte bestond om de boodschap naar voren te brengen dat AOW op je 65e verjaardag onbetaalbaar zou zijn .

Drama

Vervolgens brak een spervuur van kritiek los gericht op 50PLUS waarbij men ruimschoots op de man speelde. In voetbalkringen zou men zeggen dat de wedstrijd onder grote druk gespeeld moest worden. Daarbij gaf Henk Krol een verkeerde pass. Hij was onduidelijk over het begrip welvaartsvast en heeft een verkeerde zin uitgesproken. Boeiend ! Mag iemand zich een keer vergissen of verspreken ? Is dat zo’n probleem ? Nee, maar dit bleek voor de pers vooral een geweldige kans te zijn om een drama in het leven te roepen. De politieke verslaggeving is een onderafdeling van de sportverslaggeving geworden. De feiten zijn ondergeschikt geworden aan het gedoe er omheen. Het is veel lastiger om zinvol over voetbal te berichten dan om te speculeren over de ontslagdatum van de trainer.

Dom of kwaadaardig ?

Om de commotie enigszins te dempen was de al geplande persconferentie een goede gelegenheid om de feiten over de plannen van 50PLUS te presenteren. 50PLUS heeft een pakket van maatregelen die samen 12,6 miljard kosten en waarvoor een degelijk dekkingsplaatje is gepresenteerd. De AOW is hier slechts een onderdeel van dat voor 3,6 miljard ingeboekt is. Als je dan vervolgens in de pers moet lezen dat 50PLUS nu moet toegeven dat de 12 miljard van het CPB destijds toch klopte dan is er iets misgegaan. Er zijn slechts twee mogelijkheden. Of de journalist is zo ontstellend dom dat hij of zij de feiten niet gesnapt heeft, of er is sprake van kwaadaardigheid en bewuste verdraaiing van feiten. U moet het zelf maar zeggen, ik weet het echt niet. Maar ik schrik er wel van want het betrof hier geen huis aan huis blaadjes.Column

Ging het hiervoor over de omgang met feiten, waarbij aan beide kanten fouten kunnen worden gemaakt, iets anders is de afdeling propaganda en desinformatie. Daarvoor wordt vaak het voertuig column gebruikt. In feite is deze blog daar ook een voorbeeld van. Een column bevat per definitie een mening en die mag wat mij betreft zo gekruid mogelijk worden opgediend. Humor, overdrijving en het op de man spelen of belachelijk maken van het voorwerp van spot is geen probleem. Maar iedereen zal moeten toegeven dat er grenzen zijn aan wat toelaatbaar is. De scheidslijn tussen fatsoen en onfatsoen, tussen ronduit kwaadaardig en defamerend of goedmoedige satire is niet scherp te trekken maar hij is er wel. Het fatsoen van de Volkskrant

Sheila Sitalsing mag Henk Krol van mij dus in de Volkskrant neerzetten als een verkoper van ingestraald water. Het is alleen wel jammer dat ze Jeroen Dijsselbloem die keihard bij Jinek beweerde dat de 50PLUS maatregel zou leiden tot een vermindering van de AOW uitkering met 30% nooit op die manier zal benaderen. Dat is namelijk in de stijl van Wilders een prima voorbeeld van angst exploiteren voor eigen gewin. Henk Krol voor de zoveelste keer weer neerzetten als een fraudeur, terwijl het OM destijds duidelijk heeft gezegd dat dit niet zo is, noem ik echter kwaadaardig. Jammer, die boosaardige kant van iemand die zich zo graag neerzet als het morele geweten van de natie. Of ga ik hiermee te ver ?

50PLUS is emancipatiebeweging

Ik had natuurlijk nog veel meer voorbeelden kunnen noemen van recente misstappen in de pers. Die uitingen zijn er natuurlijk omdat er een onderstroom in de maatschappij is die zich afzet tegen de emancipatiebeweging van ouderen die 50PLUS in wezen is. Oud zijn is niet populair in Nederland. 

De schandelijke manier waarmee we bijvoorbeeld met ouderen in de zorg omgaan en vooral het feit dat dit zonder protest jaren heeft kunnen doorgaan is een teken aan de wand. Keiharde discriminatie van 45Plussers op de arbeidsmarkt is ook zo’n symptoom. Ook de oneerlijke behandeling in fiscaal-financiĆ«le zin door de overheid is mogelijk geweest doordat de ouderen geen stem hadden, afgeschreven werden, en niet een populaire categorie Nederlanders waren. 

De weerstand tegen 50PLUS is te verklaren doordat elke emancipatiebeweging tegen de haren in strijkt. De beweging bestrijdt immers geldende vooroordelen en onderbuikgevoelens. De partij brengt een “unconvenient truth” en die ontmoet altijd eerst een ontkenningsfase met de nodige tegenstand.Catch22

Probleem hierbij is dat als je strijdt voor emancipatie je snel in het hoekje wordt gezet van mensen zoals die van DENK. Zij hebben het slachtofferschap onterecht en eenzijdig gecultiveerd en houden het graag in stand als een bestaansreden. Dat is voor 50PLUS een catch22 situatie want als stem van een emancipatiebeweging ontkom je er niet aan om op misstanden te wijzen. 

50PLUS doet dat op beschaafde en feitelijke wijze en komt met constructieve voorstellen om de situatie voor ouderen eerlijker te maken. Dat weerhoudt de media er niet van om in de strijd om kijkcijfers en aandacht in te spelen op die onderstroom in de samenleving die ouderen maar zeurpieten vindt. Jammer dat daarbij soms elementaire fatsoensgrenzen worden overschreden.

Echter ook daarop wijzen is weer een catch22 situatie. De eerste reactie als je op de gekleurde berichtgeving wijst is dat je met “alternative facts” bezig bent en dat je als een Trump tegen de mainstream media vecht. Wat mij betreft mag het snel 15 maart worden.

Jaap Haasnoot


Geen opmerkingen:

Een reactie posten