Stemmingen en koersen op de politieke markt

vrijdag 10 februari 2017

Koopt u een rollator van Rutte, Pechtold, Buma of Asscher ? Ik niet.De kloof tussen bestuurders en passagiers

Nadat na afloop van de Amerikaanse presidentsverkiezingen de rook was opgetrokken was de analyse snel gemaakt. Een grote groep mensen die behoorlijk in de knel zitten was jarenlang niet opgemerkt door de politiek. Selectieve perceptie heet dat in de psychologie. Informatie die niet in het eigen wereldbeeld past wordt genegeerd. En dus was er een enorme aardbeving nodig om door te dringen in de bubble van de mensen die aan de touwtjes trekken in de wereld van bestuur en media.

Een van de lessen die hieruit getrokken kan worden is dat je een minimum van sociale rechtvaardigheid in je samenleving in stand moet houden. Dat geldt zelfs voor de USA waarin iedereen geacht wordt de eigen broek op te houden, en waar grote welvaartsverschillen minder een probleem zijn dan in het meer sociale Europa. Als je mensen maar lang genoeg in de kou laat staan komt op een gegeven moment de reactie. Machteloze mensen hebben niet zoveel middelen en dus benutten ze de verkiezingen om te laten weten hoe ze er over denken.

Het stuur is in verkeerde handen

Als mensen weinig te verliezen hebben kan dat tot rare uitkomsten leiden. In de USA zit er daardoor nu een maniak aan het stuur. Dat kan bij ons of in omringende landen ook gebeuren. Een olifant in de porseleinkast van de gespannen internationale verhoudingen is geen goed idee. Het is maar de vraag of alle veiligheidskleppen en correctiemechanismen in het Amerikaanse staatsbestel in staat zijn om de zaak op de rails te houden. Een foutieve afloop kan helaas niet worden uitgesloten.

Oude politiek veroorzaakt meer problemen dan oplossingen

Voor Brexit kan dezelfde analyse worden gemaakt. Mensen zien dat de (in dit geval Europese) politiek geen oplossingen biedt voor hun zorgen en problemen. Er is geen goed antwoord voor de problemen die samenhangen met massa-immigratie. Beroepspolitici hebben om de verkeerde redenen een aantal landen bij de EU gehaald die er om allerlei redenen niet in thuishoren. Dat geldt niet alleen voor Griekenland maar ook voor Oost-Europese landen.


Hierdoor zijn er meer problemen veroorzaakt dan opgelost. De veroorzakers van de economische crisis zijn niet aangepakt en de prijs is betaald door de belastingbetalers. Alles overheersend hierbij is dat kiezers niet het gevoel hebben dat ze invloed hebben kunnen uitoefenen op deze koers. En dus gooien ze de kont tegen de krib.

De elite speelt de onderbuikkaart

Naar mijn mening staat gebrek aan gezond verstand en een tekort aan bestuurlijke wijsheid centraal in deze fiasco’s. Bestuurders laten zich teveel leiden door hebzucht, ambitieverslaving, en nog een heleboel andere onderbuiksentimenten. Waarden en principes worden vooral als marketinginstrument benut. Mark “OMO, nu geheel vernieuwd” Rutte is het prototype van deze goedgebekte platte verkopers. Pechtold kan er trouwens ook wat van. En van Asscher zou ik persoonlijk nog geen rollator kopen. En ja hoor, als de datum van de verkiezingen nadert hebben Mark en zijn concurrenten altijd een speciale aanbieding voor u. Extra bonuspunten en zegeltjes, een miljardje hier en een miljardje daar. De opkomst van het populisme is geen natuurverschijnsel maar een reactie op het gedrag van de bestuurlijke elite.

Tussen hoop en vrees

Ik heb er goede hoop op dat de loze praatjes van de jongens en meisjes die gewend waren om de baantjes onder elkaar te verdelen inmiddels wel worden doorgeprikt door de meeste mensen. Waar ik voor vrees is dat een groot gedeelte van de mensen die aan de verkeerde kant van de streep zitten hun ongenoegen en vrees naar een stem op de PVV gaan vertalen. En thuis blijven op 15 maart is natuurlijk ook de verkeerde optie. Ik hoop dat die mensen hun verstand nog gaan gebruiken en niet op het verkeerde sentiment gaan koersen.

Als je je verstand gebruikt dan weet je dat Trump in Amerika, UKIP in het Verenigd Koninkrijk of Le Pen in Frankrijk meer problemen dan oplossingen zullen brengen. Datzelfde geldt voor Wilders in Nederland. De beste man is enigszins geradicaliseerd en dat is wel te begrijpen met het afgeschermde leven dat hij noodgedwongen nu al jaren moet leiden. Dat feit is op zichzelf een schande maar we krijgen geen betere wereld door op hem te stemmen.


Ouderen gemarginaliseerd

En dan kom ik terug op het begin van deze blog. We hadden het over selectieve perceptie. Het is schandalig dat er in Nederland een emancipatiebeweging nodig is voor ouderen. De zittende partijen hebben stuk voor stuk bewust de belangen van ouderen niet willen zien. Ze dachten er wel mee weg te komen. De situatie in de zorg is daar slechts een voorbeeld van. Alleen doordat 50PLUS zich een positie verworven heeft doet de Haagse elite nu een paar extra aanbiedingen voor deze doelgroep in de verkiezingsstrijd. Dat is te laat en te weinig en het is bovendien erg ongeloofwaardig.

50PLUS heeft een breed programma, is er dus voor iedereen en voor alle beleidsgebieden. 50PLUS wil helemaal geen extreme dingen. Zij staan voor een zaak van simpele rechtvaardigheid. Nieuwe politiek vraagt nieuwe mensen. Maar de PVV gaat net als Trump echt niks oplossen. Daarmee schiet je dus in je eigen voet.

Jaap Haasnoot


Geen opmerkingen:

Een reactie posten