Stemmingen en koersen op de politieke markt

dinsdag 14 februari 2017

Over rekenrente, economen en praktijkmannen



PvdA staatssecretaris Klijnsma maakt zich enorm druk over het feit dat er een onrechtvaardige verdeling zou kunnen ontstaan van de inhoud van de pensioenpotten tussen oud en jong. Je kunt invloed uitoefenen op die verdeling door aan de knop van de rekenrente te draaien. Ik ga hier niet op de inhoud van die discussie in omdat daar het meeste al over gezegd is. Ik stel wel vast dat veel participanten die er wat over te melden hebben een duidelijk gekleurd standpunt hebben.

Een halve waarheid is erger dan een leugen

Vervolgens wordt vanuit die vooringenomenheid ingezoomd op de argumenten die het eigen standpunt versterken en laat men contra-argumenten het liefst achterwege. En u weet, een halve waarheid is vaak erger dan een hele leugen. Niets menselijks is de ambtenaren die Klijnsma influisteren of de yuppen van D66 vreemd. En ook het SCP is geen onafhankelijk instituut. De economie is trouwens helemaal geen wetenschap in de strikte betekenis van dat woord. De voorspellende waarde van de economische wetenschap is zeer beperkt. De economische “wetenschap” kent nauwelijks wetten die de complexe werkelijkheid kunnen beschrijven. Daarom krijg je van elke geleerde ook andere adviezen.

Contra-expertise

Vergelijk het eens met de medische wetenschap. Gisteren kregen we op het journaal te horen dat niet minder dan 50% van de mensen die een contra-expertise aanvragen bij een andere dokter ook met een totaal ander advies naar huis gaan. Dat zegt nogal wat over de betrouwbaarheid van de diagnosestelling of over de juiste keuze van een passende behandeling. En dat gebeurt dus gewoon elke dag ondanks de enorme ontwikkeling van de medische wetenschap en techniek en de zeer hoog opgeleide medicijnmannen. Daarom laat 50PLUS ook een contra-expertise uitvoeren op de beweringen van het CPB. Laat maar eens echt onafhankelijke wetenschappers naar die diagnose van dokter Klijnsma kijken.

Korreltje zout

Veel economen bedrijven gewoon politiek onder de vlag van een pseudo waardenvrije wetenschap. Ik zeg niet dat ze in het algemeen domme dingen beweren of dat je niet naar experts moet luisteren. Ik zeg alleen dat je al die verhalen met een gezond korreltje zout moet consumeren. Het mooie van 50PLUS is dat daar mensen zitten met voldoende levenservaring die deze wijsheid veelal door schade en schande hebben opgedaan. Misschien niet zo gek om die eens aan het stuur van de bv Nederland te zetten.

Praktijkman

Gisteren stond er in de Telegraaf een interview met een praktijkman uit de pensioenwereld. Benne van Popta van het Pensioenfonds Metaal en Techniek (1,2 miljoen deelnemers) zegt hierin dat we de rekenrente moeten aanpassen. Er moet een compensatie komen voor het beleid van de ECB die momenteel de marktrente kunstmatig laag houdt. Een econoom zou zeggen dat door dit beleid de prijssignaalfunctie wordt aangetast. Van Popta steunt met zijn uitspraken het wetsvoorstel dat 50PLUS heeft ingediend. 


Gezond verstand en realisme

Aan dat standpunt van 50PLUS  zit helemaal niets extreems of onredelijks. Het omvat gewoon een lichte correctie om een onrechtvaardigheid te compenseren en om daarmee een meer realistische benadering te krijgen. 50PLUS en haar vertegenwoordigers worden door de mensen die dat goed uitkomt echter neergezet als jongerenbashers. Men schroomt zelfs niet om daarbij onfatsoenlijk op de man te spelen. De verstandige taal van een vakman als van Popta brengt hoop ik wat meer gezond verstand en realisme in de discussie. Hier is de link naar het artikel.



Geen opmerkingen:

Een reactie posten