Stemmingen en koersen op de politieke markt

woensdag 8 maart 2017

AOW moet en kan terug naar 65
Tweederde van de Nederlanders vindt dat de pensioenleeftijd weer omlaag moet. Die is in de bezuinigingsdrift van vorige kabinetten en het huidige kabinet van VVD en PvdA in hoog tempo opgeschroefd naar 67 jaar en drie maanden. En daarmee is het einde nog niet in zicht. Dat moet stoppen en we moeten zo snel mogelijk terug naar 65 jaar. Dat is het onwrikbare standpunt van 50PLUS. En het kan!


Slechte argumentatie
Steeds meer mensen moeten tegen heug en meug door ploeteren tot ze uiteindelijk 67 en als we niet oppassen straks 70 of nog ouder zijn. Het kabinet VVD/PvdA heeft allerlei argumenten uit de kast gehaald om de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar en 3 maanden te rechtvaardigen. Maar in feite ging het om harde bezuiniging. Die de steun kreeg van D66, Christen Unie en SGP.
Het betaalbare wensenlijstje van 50PLUS

Voorstanders van het al maar verder verhogen van de AOW-leeftijd beweren dat dit best kan omdat we langer leven. Dat de levensverwachting stijgt klopt, maar dat betekent nog niet dat we steeds sterker worden en steeds langer zwaar werk kunnen doen. Het betekent niet dat de levensverwachting in goede gezondheid even snel stijgt. De levensverwachting van mensen met lagere inkomens en lagere opleidingsniveaus is trouwens een stuk lager dan van mensen die het wat beter getroffen hebben.
Onzin
Daarom wil 50PLUS de AOW-leeftijd terug op 65 jaar. Bovendien staat 50PLUS voor een welvaartsvaste AOW.  Andere partijen hebben inmiddels alles uit de kast gehaald om te suggereren dat dit niet te betalen is. Maar dat is onzin. AOW terug naar 65 jaar is een politieke keuze. Dat hebben we inmiddels met een duidelijke financiële onderbouwing aangetoond. 
Het dekkingsplaatje van 50PLUS

Door onder andere de accijnzen op tabak te verhogen, de arbeidskorting te bevriezen, de uitgaven van rijk, provincies en gemeenten te beperken, introductie van een BTW op frisdrank, koek en snoep, en subsidies aan het bedrijfsleven te beperken, komt er voor de komende decennia uiteindelijk 12,6 miljard euro op tafel om een einde te maken aan het asociale AOW-beleid én om de niet waardevaste indexering van de AOW-uitkering  waardevast te maken. Voor de komende kabinetsperiode is hiervoor ongeveer 4 miljard euro nodig en daarvoor heeft 50PLUs dus een solide dekking aangegeven.
Extra banen
“Maar cijfers over kosten vertellen niet het hele verhaal,” zegt Henk Krol, lijsttrekker van 50PLUS. “Terugbrengen van de AOW-leeftijd naar 65 betekent ook niet te hoeven werken tot je er bij neervalt en bovendien levert de lagere AOW-leeftijd extra banen op voor jonge mensen. Dat is hard nodig, want de moeilijkheden op de arbeidsmarkt zitten zowel aan het einde als aan het begin van het werkzame leven,” aldus Henk Krol.


Flexibele AOW leeftijd?  Nee!
Om de werkdruk – vooral in zware beroepen – te verminderen zou je ook een systeem van flexibele AOW-leeftijd kunnen invoeren. Dat is echter onnodig ingewikkeld. Het verdraagt zich niet met het karakter van de AOW als een voor iedereen gelijke basis inkomensverzekering voor de oude dag.  Bovendien betekent stoppen met werken vóór de wettelijke AOW-leeftijd, dat je de rest van je leven een lagere AOW-uitkering krijgt. Dat kan tot problemen leiden.  
Flexibel pensioen is eigenlijk alléén maar weggelegd voor mensen die voldoende aanvullend inkomen (pensioen) hebben om later in het leven op te kunnen terugvallen. Met een flexibele AOW-leeftijd bereik je dus juist niet de mensen die dat het meest nodig hebben: lager opgeleiden, mensen met zware beroepen en overwegend lagere inkomens en beperkte aanvullende pensioenen. Kortom: Flexibele AOW is een sigaar uit eigen doos. Flexibele AOW kan ook (zoals vroeger de WAO en de WW) een nieuwe ‘sluiproute’ gaan vormen om van oudere werknemers af te komen.
AOW-gat
En dan is er nog het zogenoemde ‘AOW-gat’. Er zijn nog altijd mensen die met een regeling vroeger dan de meeste anderen met pensioen gaan. Militairen bijvoorbeeld. Die prepensioenregelingen gelden vaak maar tot de leeftijd van 65 jaar. Maar de AOW-uitkering komt nu steeds later. Dus dan is er even geen inkomen. Het kabinet heeft daarvoor een halfbakken overbruggingsregeling opgezet, maar dat betekent niet meer dan een uitkering op minimumniveau, slechts bedoeld om een abrupte armoedeval te voorkomen. De regeling loopt tot 2022, dus er is alle reden om die heel snel te verbeteren.
Lees HIER meer.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten