Stemmingen en koersen op de politieke markt

donderdag 16 maart 2017

De Emotiepolitiek en Feel Good-politiek hebben gewonnenMaar de echte winnaar is de zelfmoordpolitiek

De uitslag geeft te denken

Er zullen vandaag wel voldoende analyses van de verkiezingsuitslagen gepubliceerd worden maar ik heb op dit moment nog geen enkele gelezen. Behalve dan wat tweets met wat grafiekjes. Het volgende plaatje vond ik daarbij wel interessant:


Principiële politiek

De secularisering c.q. de ontzuiling is in Nederland nog steeds niet afgerond. De zwevende kiezer heeft zijn intrede gedaan. Principes, ideologieën en immateriële zaken nemen in belang af bij het stemgedrag. Bovendien versplinteren de partijen die zich met op principes en met op waarden gebaseerde politiek bezig houden in gespecialiseerde niches. De CU, de SGP, de SP en de Partij voor de Dieren beschouw ik als typische representanten van dit soort partijen.

Kleurloze politiek

Het CDA is een kleurloze middenpartij geworden die naar links of naar rechts kan buigen, al naar gelang men denkt de winst te kunnen halen. Men put uit een traditionele achterban die net als de achterban van de PvdA aan het uitsterven is. Het CDA is de Opel Kadett.

Zelfmoord politiek

De PvdA heeft zijn achterban verraden en snapt nog steeds niet dat dit consequenties heeft. De laag opgeleiden die zich bedreigd voelden hebben ze neergezet als racisten. Die zijn dus gevlucht naar de PVV. De voormalig socialisten gingen vervolgens de belangen dienen van de hoog opgeleiden. Gerdi Verbeet maakte zich vooral druk over de dames die maar geen CEO konden worden. Ik heb niemand in de PvdA over de arbeiderskinderen gehoord die niet meer konden studeren door het asociale leenstelsel. Dan ben je als V&D aan het proberen een Bijenkorf te worden, maar je blijft er een beetje tussenin hangen.

Erfgoed verkwanseld

De tweedeling in de maatschappij zette door en dus heeft de PvdA het bedje gespreid voor de SP. De ouderen heeft men zwaar in de steek gelaten door het erfgoed van Willem Drees te verkwanselen. Het feit dat er een markt ontstond voor een partij als 50PLUS is tamelijk merkwaardig als er een sociaaldemocratische partij is die voor de zwakken in de samenleving zou moeten opkomen. 


Alles kaputt

Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat alle ouderen zwak, ziek en misselijk zouden zijn. Nou dat laatste misschien wel een beetje vanwege de onrechtvaardige behandeling door de neoliberale hebzuchtpartij VVD waar de PvdA geen tegenwicht tegen geboden heeft. 

De flutwetjes van Asscher zijn natuurlijk een aanfluiting, mevrouw Klijnsma was een speelbal van haar neoliberale ambtenaren. Die andere Jet heeft de toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor minder gesitueerden naar de bliksem geholpen en ze heeft niets gedaan om de afbraak van het basisonderwijs tegen te houden.

Politieke marketing

De PvdA was dus een doctorandussenpartij geworden. Probleem is dat er geen nieuwe doctorandussen meer bijkomen en dat er dus vergrijzing optrad. Dan wordt je een soort V&D in een neerwaarts gerichte spiraal. De doelgroep van hoogopgeleiden wordt immers veel beter bediend door D66 en GroenLinks. 

D66 is het vleesgeworden cliëntelisme. Zij richten zich op de stropdassen en beter gesitueerden die zich te goed voelen voor de platte VVD. De ideologische bagage is maar een vingerkootje diep. Het gaat meer om een gevoel van “Ons Soort Mensen”, een bepaalde nestgeur. Positivisme is het sleutelwoord en cliëntelisme voor de beter gesitueerden is het handelsmerk. De voorman is de verpersoonlijking van de club, hij wil vooral carrière maken. Dat is een doel op zich. Lekker jezelf zijn, “genieten” en vooral niet teveel buiten de eigen betere wijken en studentenflatjes kijken. Het zijn de “flyover democrats”.

Feel Good politiek: een pakketje schroot met een dun laagje chroom

Ook GroenLinks is zo’n partij waar de vorm belangrijker is dan de inhoud. De inhoud is slechts een middel om een bepaald gevoel uit te stralen en een specifieke doelgroep aan te spreken. Er is dus met behulp van professionals aan een merk gebouwd. Alles is nep en namaak. De echte ecologische inhoud zit bij de Partij van de Dieren. 

GroenLinks is net als zo’n popgroep uit het verleden met een antikapitalistisch imago die zich afzet tegen het establishment. Maar als je achter de schermen kijkt zich je een marketing- en geldmachine. Het is een pakketje schroot met een dun laagje chroom. Het is feel good politiek. Daar is blijkbaar een markt voor.

Opportunisme politiek

Het verschil met de VVD is dat deze geen laagje chroom nodig heeft. Dit is het pure platte eigenbelang en winstbejag. Het zijn de sales mensen met aan het hoofd een topverkoper: Mark “Omo, nu geheel vernieuwd” Rutte. Ze spelen vooral de hebzuchtkaart om aan de kiezer hun politieke waren te slijten. Het zijn opportunisten pur sang. Dus als ze de angstkaart kunnen spelen, zoals in de Turkse kwestie, dan doen ze dat. Alles voor de winst. Als je daarvoor iets moet beloven dat je niet kunt waarmaken dan is dat uiteraard geen probleem. Liberalisme is de Haarlemmer Olie.


Ideologische veren leveren geen spectaculaire winst op

Als ik door mijn oogharen naar de uitslagen kijk dan constateer ik dat de principiële partijen gewoon hun potentiële klantjes naar de stembus hebben gekregen. Business as usual. Er zijn in het huidige tijdsgewricht geen doorslaggevende successen te behalen met principes of ideologische verhalen. 

Het merendeel van het kiezerskorps moet je pakken met emoties en niet met ratio. De PvdD is een uitzondering in dit veld, zij hebben wel winst geboekt met emotiepolitiek. Bovendien zijn ze er in geslaagd zich wat breder en meer ecologisch te profileren. Maar dat levert dan 2 of 3 zeteltjes op. No big deal. De consolidatie van de SP bewijst dat er met principes en ratio niet zoveel winst te behalen is.

De emotiepolitiek heeft gewonnen

GroenLinks en D66 winnen samen 17 zetels. Je kunt zeggen dat de Emotie- en Feel Good-Politiek dus heeft gewonnen. Het CDA en de VVD hebben beide duidelijk geprofiteerd van de Turkse kwestie. Ook angst en onzekerheid leiden tot een emotionele keuze. Een sterke man of minister-president is dan de oplossing. De VVD heeft daardoor de verliezen kunnen beperken en bleef de grootste. Het CDA heeft daardoor 6 zetels gewonnen.

Zelfmoordpolitiek is de echte winnaar

Maar wat echt gewonnen heeft is de zelfmoordpolitiek van de PvdA. Bij de vorige verkiezingen heeft men dit nog kunnen verbloemen. Toen hebben velen op de PvdA gestemd om de VVD buiten de deur te houden. De mensen die zich daardoor bedonderd voelden hebben nu andere winkels gevonden dan de verouderde PvdA-V&D vestiging.

Voor een deel is die stem bij de anti-partijen terecht gekomen. PVV en FvD hebben samen 7 zetels gewonnen. Een ander deel van de winst is naar twee doelgroep-partijen gegaan: 50PLUS en Denk hebben samen 4 zetels gewonnen. 
50PLUS moet zich de vraag stellen waarom men niet in staat is gebleken de volle winst van 10 zetels te pakken. 

We gaan nu richting Rutte-3. Ik ben benieuwd of al die last minute troetelaanbiedingen die de partijen van dat toekomstige kabinet inmiddels aan de ouderen hebben gedaan straks ook echt in de etalage van het nieuwe kabinet liggen. Als dat zo is heeft 50PLUS een enorm succes behaald.

Jaap Haasnoot
op persoonlijke titel en zo


Geen opmerkingen:

Een reactie posten