Stemmingen en koersen op de politieke markt

donderdag 9 maart 2017

Dubbele loyaliteit is niet realistischTijdbom

Het vluchtelingenprobleem is een belangrijk onderwerp voor de kiezer. Inwoners maken zich zorgen over de gevolgen van de instroom van grote aantallen mensen die uit culturen komen die totaal niet passen bij de onze. Ze zien ook dat integratie in de meeste gevallen niet tot stand komt. De nieuwkomers zijn en blijven voor een zeer aanzienlijk deel afhankelijk van ondersteuning door de overheid. We hebben niet genoeg huizen en de verzorgingsstaat komt onder druk. De miljarden die gemoeid zijn met het opnemen van de migratiestroom moeten immers allemaal uit de belastingpot komen. Doordat integratie niet tot stand komt creëren we enorme toekomstige sociaal-maatschappelijke en mogelijk zelfs veiligheidsproblemen. Het is niet overdreven om hier het woord tijdbom te gebruiken.

Falen is gevaar voor democratie en verzorgingsstaat

Het bovenstaande bevat naar mijn mening een opsomming van feiten. Ik trek er (nog) geen conclusies uit. U kunt elke zin herlezen en bepalen of de bewering waar of onwaar is. Als maar een beperkt deel zou kloppen dan hebben we al een ernstig probleem. Mijn mening is dat de overheid, zowel op landelijk als op Europees niveau er niet of onvoldoende in geslaagd is dat probleem beheersbaar te krijgen. Dat falen is een ernstig gevaar voor onze democratie en het brengt de continuïteit van onze verzorgingsstaat in gevaar.

De “Feel-Good-Kaart”of de “Angstkaart”

In Nederland hebben we partijen als GroenLinks of D66 die in dit verband de “Feel-Good-Kaart” trekken. “Wir schaffen das” roepen ze vanuit hun studentenflat of de betere woonwijk. Dat geeft een prima gevoel, zeker zolang je in je bevoorrechte positie niet geconfronteerd wordt met de nadelen en problemen.

Jesse Klaver en zijn chauffeur

“Ik sprak laatst een chauffeur” waren de legendarisch woorden van de yup Jesse Klaver, die nog nooit bij een baas gewerkt heeft. Maar hij is geen chauffeur van 45+ die geen alternatieven achter de hand heeft en die nu aan de dijk is gezet. Die chauffeur en zijn gepensioneerde vader krijgen het straks nog veel moeilijker als de belastingmaatregelen van de Yuppenpartijen werkelijkheid worden. GroenLinks wil de ouderenkorting voor mensen met een laag inkomen halveren van 1292 euro naar 646 euro. Dat is blijkbaar linkse solidairiteit.


Het is dus aan de falende linkse partijen te wijten dat mensen die in hun leven wel geconfronteerd worden met de gevolgen van het krakkemikkige beleid hun stem geven aan de PVV. Die partij  trekt voluit de “Angstkaart” en roept vijandbeelden op zoals dat van “Europa”.

“Samen voor ons eige”

Iedereen met maar een klein beetje gezond verstand kan begrijpen dat we het probleem als Nederland nooit alleen kunnen oplossen. Dat is net zo naïef als de gedachte van voor de Tweede Wereldoorlog dat we door neutraliteit de problemen buiten de deur hadden kunnen houden. We hebben dus Europa nodig. Maar dan wel een Europa dat een beetje democratischer, efficiënter, en een heel stuk effectiever gaat worden. En ja, het kan niet anders dat we daarvoor als land een stukje handelingsvrijheid moeten inleveren. Neem van mij aan dat u daar snel aan gewend zult raken. Uw gemeente is ook niet selfsupporting, maar werkt samen in de regio en met de provincie en kan dus daarom niet alles alleen bepalen. Principieel is dat helemaal geen probleem zolang de democratie maar goed functioneert.

Realisme is noodzaak

Waar we in de eerste plaats van af moeten is het emotiebeleid, dat een gevolg is van de beladenheid van het onderwerp van vluchtelingen- en integratiebeleid. In de omgang met ouderen zou je dat eerder verwachten maar ouderen worden in onze cultuur door partijen en overheidsinstanties voluit gebasht en geframed. Daar rust blijkbaar geen taboe op. Prima maar laat die “onbevangenheid” dan ook zien bij andere onderwerpen en doelgroepen. De Groningers zullen die selectiviteit wel herkennen, hun probleem is jarenlang doodgezwegen. En pas nadat 50PLUS een factor van belang was geworden kwamen de andere partijen met hun last minute knuffelaanbiedingen voor ouderen. Gelijke monniken, gelijke kappen is nog ver weg.


Vluchtelingenverdrag is heilig en wordt daardoor misbruikt

Vooralsnog is het vluchtelingenverdrag heilig verklaard en hoor ik weinig mensen die dat bespreekbaar willen maken. Dat heeft met het hiervoor genoemde taboe te maken. Het verdrag is echter duidelijk verouderd en past niet meer in deze moderne tijd. Het verdrag is duidelijk geen effectief instrument en biedt geen antwoord op de enorme en blijvende migratiestromen in onze moderne wereld, die qua reizen blijkbaar een dorp is geworden. In dit Volkskrantartikel wordt dat uitgelegd. Dit is natuurlijk maar één aspect van het veelomvattende probleem dat uiteraard veel breder is. Niks doen is meestal een slechte (beleids)keuze.

Dubbele loyaliteit bestaat niet

Een ander aspect dat ik hier tenslotte naar voren wil brengen is het gegeven van de dubbele paspoorten. Ik zag op TV een redelijk verstandig ogende alhier geboren Nederlander met een Turkse migratieachtergrond verklaren dat hij teleurgesteld was. Zijn buren hadden in zijn richting geen medeleven getoond ten tijde van de eerste coupepoging in Turkije. Er waren daar wel tweeduizend slachtoffers gevallen. Daarmee gaf hij duidelijk aan dat hij zichzelf zag als een Turk. Een Turk bovendien die geen medeleven vroeg m.b.t. de tweede en wel goed geslaagde coupe van Erdogan. Over de slachtoffers van Erdogan geen woord. Bij welke Turken wil men eigenlijk wel en bij welke wil men liever geen Nederlands medeleven zien ?

Dubbele loyaliteit is onbestaanbaar

Ik denk dat we per direct moeten stoppen met de dubbele paspoorten. Dubbele loyaliteit is onbestaanbaar. Je zult een keuze moeten maken. Ik heb het niet over het uit ons land verwijderen van mensen die met buitenlandse vlaggen zwaaien. Ik heb het wel over het intrekken van het Nederlanderschap van hen die een buitenlands paspoort prefereren of daar geen afstand van willen doen. Je kunt niet van twee walletjes eten. 

We zijn in Nederland in veel gevallen veel te naïef. Een politieke partij als Denk, met mensen die het Turkse ondemocratische gedachtegoed aanhangen, en die in het Turkije van Erdogan een verkiezingsspotje op TV hebben, hoort niet in ons Nederlandse parlement thuis. En een inwoner die geen afstand wil doen van zijn buitenlanderschap, maar wel hier wil blijven wonen, moet dan maar een permanente verblijfsvergunning krijgen zolang hij zich aan de wetten houdt.


Ik ben benieuwd wat Maarten Veeger van RTL-Z hiervan vindt. Hij schreef onlangs een artikel met daarin het voorstel om ouderen het stemrecht te ontnemen. Wat dan te denken van het stemrecht van mensen wiens loyaliteit buiten Nederland ligt ? 
Geen opmerkingen:

Een reactie posten