Stemmingen en koersen op de politieke markt

maandag 6 maart 2017

Het leven gaat niet alleen over geldMisleiding

“Het leven gaat  niet alleen over geld” noteerde ik onlangs uit de mond van Mark “OMO geheel vernieuwd” Rutte. Een onverwachte uitspraak uit zijn mond wat mij betreft. Dat bleek ook wel juist te zijn want het was slechts een afleidingsmanoeuvre omdat hij even geen antwoord had op een kritische vraag over zijn ouderenbeleid. Bij de VVD is men zo tevreden over dat antwoord dat men het nu als vast onderdeel naar voren brengt in de gescripte politieke discussieprogramma’s op TV. Dat is wel begrijpelijk want er is door de huidige coalitie veel slecht en krom beleid geproduceerd dat gecamoufleerd en recht gepraat moet worden .

Ouderen een makkelijke prooi (?)

De ouderen zijn volop ingezet als degenen die de rekening moesten betalen voor het eenzijdige bezuinigingsbeleid. Men rekende er op dat ze weinig weerwoord zouden hebben. Een misrekening en daarmee heeft de combinatie VVD-PvdA een prolongatie van deze foute film in het Haagse politieke theater onmogelijk gemaakt. 


Last minute knuffelaanbiedingen komen te laat

Men heeft teveel groeperingen in de samenleving vervreemd van de politiek. Het vertrouwen is weg. De sterke positie van de PVV en de opkomst van Denk en andere patjepeeërs is daarvan het gevolg geweest. En ook de last minute knuffelaanbiedingen van de zittende grootmachten speciaal voor de rijpere medemens gaan die partijen niet helpen aan de stem van de mensen die niet meer werken. Zij hadden tot voor kort onvoldoende stem in Den Haag en daarom werden ze gezien als een gemakkelijke prooi. Met een sterk 50PLUS gaat dat anders worden.

Happy few

Flink laten betalen en onvoldoende voorzieningen was het recept. En dan heb ik het wat dat laatste betreft niet over luxe zaken maar vooral over basale onderwerpen als zorg, huisvesting, vervoer en veiligheid. Een willekeurig voorbeeld: Vandaag staat in de krant dat jeugdbendes de belastingbetaler elk jaar weer honderden miljoenen euro’s kosten. De politie komt vooral in het nieuws door schandalen en disfunctioneren. 

Mag ik concluderen dat het tijd is dat anderen in Den Haag het stokje overnemen ? De dagelijkse CBS en CPB berichten dat het zo vreselijk goed gaat met Nederland dekken de echte werkelijkheid voor geen meter. Hooguit die van de happy few. De werkloze 45-plussers weten wel beter.

Leeftijdsdiscriminatie

Uit zowel materiële als immateriële zaken blijkt steeds weer dat het perspectief van ouderen niet in beeld is binnen de Haagse Kaasstolp. Dat komt omdat ouderen daar nog onvoldoende kunnen meedoen. De kiezer kan dat veranderen.


Het leven gaat inderdaad niet alleen over geld. Maar pak nou eens dat nieuwe wetsvoorstel van Yuppenpartij D66 over een waardig levenseinde. Prachtig dat men zich ook bezighoudt met dit belangrijke onderwerp. Toch stoor ik mij aan de leeftijdsgrens van 75 jaar die wordt genoemd. Waarom dat onderscheid ? Het verkooppraatje is dat mensen dan wijzer zouden zijn. Wil ik best geloven, maar bij andere onderwerpen heb ik D66 dat nog nooit naar voren horen brengen. Ongeloofwaardig dus.

Is een ouder leven minder waardevol ?

Het echte verhaal is natuurlijk dat men het leven van een oudere toch iets minder waardevol acht dan van een jongere. Dat klinkt als een zware beschuldiging maar waarom worden er anders minder zware criteria gesteld bij ouderen ? Dit appelleert blijkbaar toch aan een common sense gevoel dat een voltooid leven eerder aan de orde is boven de 75 jaar als beneden die grens. Ik verzet me tegen die redenering om principiële redenen.

Gevaarlijke gekken

Een waarschuwing is echt op zijn plaats. Nog zeer onlangs was er een gevaarlijke gek met als werkgever de Yuppenzender RTL-Z die doodleuk beweerde dat 55-plussers het stemrecht moest worden ontnomen. Als reden werd opgegeven dat ouderen “minder toekomst hebben” en niet over hun graf zouden moeten regeren. Dit was geen satire of humor. De man is niet aangeklaagd of ontslagen, terwijl hier toch wordt opgeroepen om een hele categorie Nederlanders van zijn burgerrechten te ontdoen. Het O.M. is niet in actie gekomen terwijl als men consequent was geweest dit wel had gemoeten na het “minder, minder proces”.


Leeftijdscriterium is stigmatiserend, beledigend en discriminerend

Als je een goede zaak hebt hoef je geen arbitraire leeftijdsgrens te stellen bij een onnatuurlijke levensbeëindiging. Om duidelijk te maken wat ik bedoel moet u in plaats van het 75 jaar criterium maar eens het woord gehandicapte invullen. Of een iemands leven van het eufemisme “voltooid” kan worden voorzien is een individuele afweging die afhangt van de waardering van een momentopname die van heel erg veel variabelen afhangt.

Leeftijd of handicaps zullen daarbij voor de individuen die het betreft zeker niet de belangrijkste aspecten zijn en dienen door de wetgever helemaal niet te worden gebruikt. Men spreekt hiermee een waardeoordeel uit. Dat D66 het leeftijdscriterium voorop stelt vind ik enorm stigmatiserend, beledigend en discriminerend. Ik kan me niet voorstellen dat onze Raad van State zo’n wetsontwerp om deze reden niet zal afbranden. De wereld zou (terecht) te klein zijn geweest als het criterium “gehandicapt” was genoemd. Dat het 75 jaar criterium nog niet tot ophef heeft geleid is voor mij het bewijs dat een emancipatiebeweging voor ouderen zoals 50PLUS een keiharde noodzaak is.


Het standpunt van 50PLUS

Bij 50PLUS is het zelfbeschikkingsrecht een belangrijk criterium. De mogelijkheden binnen de huidige wetgeving en rechtspraak voor euthanasie moeten in ieder geval beschikbaar blijven. Men heeft een genuanceerd standpunt want zorgvuldigheidscriteria moeten voorop blijven staan. Men spreekt in feite uit dat er nog veel maatschappelijke discussie nodig is voordat er verder stappen kunnen worden gezet. Er wordt dus gelukkig niet over een willekeurig leeftijdscriterium gesproken dat bepalend zou zijn voor de mate van zorgvuldigheid. Het programmaonderdeel is HIER te vinden.

Jaap Haasnoot
Op persoonlijke titel en zo

Geen opmerkingen:

Een reactie posten