Stemmingen en koersen op de politieke markt

donderdag 2 maart 2017

Meten met twee matenDekt de vlag de lading ?

Net zoals dat voor de Dierenpartij geldt dekt de naam van de 50PLUS partij niet helemaal de lading. Beide partijen hebben een breed programma dat alle beleidsonderwerpen omvat. De Dierenpartij is er dus niet alleen voor dieren en 50PLUS is er niet alleen voor gepensioneerden. De Dierenpartij is geƫvolueerd naar een radicale hervormingspartij. 50PLUS is onderdeel van de emancipatiebeweging voor ouderen die helaas noodzakelijk is gebleken. De partij wordt gedreven door een sterk rechtvaardigheidsstreven en dat heeft uiteraard niet alleen betrekking op senioren.

50PLUS geen one-issue partij

50PLUS heeft bijvoorbeeld vaak meegestemd met de Dierenpartij als het ging om een humaner beleid t.a.v. de fauna. Het leenstelsel afschaffen is een voorbeeld van 50PLUS beleid waar onze maatschappij en jongeren die niet met een gouden lepel in de mond geboren zijn profijt van kunnen hebben. Het feit dat de PvdA-VVD regering de vervanger van studiefinanciering heeft neergezet als het “sociaal leenstelsel” geeft al aan dat het een asociale maatregel is. Als het voorstel echt sociaal was geweest had men het niet op die manier behoeven te framen. 

Maar 50PLUS is bijvoorbeeld ook voorstander van het afschaffen van de verhuurdersheffing voor wooncorporaties. De woningnood is weer terug en daar moet echt iets aan gedaan worden. Allemaal voorstellen die keurige dekking hebben, en dus geen luchtfietserij die men de partij steeds in de schoenen wil schuiven. 50PLUS heeft trouwens ook een uitstekend “klimaatlabel” gekregen.


Waar komt die overdreven weerstand vandaan ?

Je kunt je afvragen waarom 50PLUS met een afgewogen programma en met een zeer fatsoenlijk optreden toch zoveel weerstand opwekt in de samenleving. Ouderen zijn in de afgelopen jaren stelselmatig achtergesteld bij andere doelgroepen. Het wordt door de heersende elite en haar paladijnen  blijkbaar niet gewaardeerd dat senioren nu zelf opkomen voor een gelijke behandeling en zich verzetten tegen de gehanteerde dubbele standaards. Er lijkt echter toch wel wat meer aan de hand. De overdreven wijze waarop wordt ingezoomd op elke verspreking of verkeerde uitspraak van Henk Krol doet sterk aan een hetze denken.

Dubbele standaards en de gunfactor

Op allerlei terrein lopen we aan tegen dubbele standaards. Krol had gymnasium in zijn CV staan en dat moet HBS zijn. Ik weet niet hoe dat precies zit maar onze goede Krol zal wat ijdele trekjes hebben. Prima als daarop gewezen wordt. Dat is leerzaam. Maar de jonge heer Klaver heeft zo’n beetje zijn hele geschiedenis vervalst. Groen Links heeft met een duur Amerikaans bureau als een volleerd commercieel bedrijf een professionele imago-campagne opgebouwd om haar product in de markt te zetten. Dat is natuurlijk geen “eerlijk verhaal” maar dat is vooral een “OMO, nu geheel vernieuwd” verhaal. 


Wordt die luchtfietserij en hete lucht productie op precies dezelfde kritische wijze benaderd als de publieke uitingen van 50PLUS ? Ik heb niet de indruk. Dat roept de vraag op waarom 50PLUS blijkbaar bij velen niet de gunfactor krijgt. Ik denk dat de volgende vier factoren hierbij een rol spelen.

1. Ontkenningsfase


50PLUS komt met een ongemakkelijke boodschap. Ouderen zijn ongelijk behandeld. Ik wil deze keer niet de fiscale maatregelen als voorbeeld noemen maar wijs u kortheidshalve naar de actie van Hugo Borst en Carin Gaemers over de ouderenzorg. Dat is een vervelende boodschap als je zo met de neus op de feiten wordt gedrukt. Niemand vindt het leuk om op zijn falen en ongelijke of oneerlijke behandeling te worden gewezen. En dus schiet men in de ontkenningsfase. Een beetje hetzelfde als wanneer een roker op de slechte effecten voor zijn gezondheid wordt gewezen. Dan is er altijd wel een opa die stug rookte en toch 85 is geworden. 

Daarom wordt er zo gegoogeld met en gegoogled op grafiekjes en statistiekjes die het eigen gelijk kunnen bewijzen. De hoofdeconoom van het CBS heeft er zelfs een dagtaak aan gewijd om de mythes van 50PLUS door te prikken. Daarom had hij waarschijnlijk geen tijd meer om de mythes van D66 en de VVD door te prikken. Over de pseudo zekerheden van het CPB heb ik u al eerder hier gerapporteerd. Er is inmiddels zoveel weerstand ontstaan tegen de politieke manipulaties met totaal onbetrouwbare en in wetenschappelijk opzicht kwestieuze modelletjes dat het eertijds solide imago van het CPB volledig aan gruzelementen ligt. Misschien moet men daar het bureau van Groen Links na de verkiezingen inhuren.

2. Concurrentie overwegingen

Het meest populaire belang in politiek Nederland is toch het eigen belang. Zodra bleek dat 50PLUS een aanzienlijke schare kiezers aan zich kon binden werden de messen geslepen. De leugen van 12 miljard en nog een heleboel andere manipulaties onder de gordel waren het resultaat. Allerlei knuffelmaatregelen voor ouderen werden als last-minute aanbiedingen in de strijd geworpen.3. Lekker makkelijk

Oud zijn is niet populair en Henk Krol is een makkelijk doelwit. Inspelen op bestaande vooroordelen en onwetendheid is een populair tijdverdrijf bij mensen die er belang of lol in hebben om een actie beschadiging lijsttrekker of actie beschadiging lijst 11 uit te voeren. Recent weer een column van Youp van ’t Hek, een man die zijn leven er aan gewijd heeft om Freek de Jonge te imiteren. De leugens van Klavertje zijn geen probleem, Henk Krol wordt virtueel vol in het kruis getrapt. Het mag hoor, maar waarom dan weer die 12 miljard leugen vermelden. Lekker makkelijk allemaal.

Normen en waarden

4. Identificatie ontbreekt, ouder zijn is niet sexy

Gisteren op TV een item over jongeren met een migratieachtergrond. Ze blijken voluit voor DENK te gaan. U weet wel de partij die spotjes uitzend op de Turkse TV, waar grootinquisiteur en dictator Erdogan de scepter met venijnige stekels zwaait. Blijkt een kwestie van identificatie te zijn van jongelui die tussen haakjes alhier geboren zijn en Nederlander zijn. Wat is hier mis gegaan ?

De identificatie van rijpere Nederlanders met 50PLUS kan in dit verband nog wel wat verbeteren. Probleem is dat mensen niet graag oud willen zijn of zich tot die doelgroep willen bekennen. U kent allemaal wel het verhaal van die tante van 82 die niet naar de bejaardenhuisvesting wil om tussen al die oude mensen te zitten. 

We kunnen mensen wel op feiten, belangen en uitwassen wijzen maar naast de 'minds' hebben we ook de 'hearts' nodig. We hebben wat dat betreft al enorme stappen gemaakt in een paar jaar tijd. Ik raad iedereen aan die het (net als elke bedrijfsarts) gekkenwerk vindt om mensen na hun 65e nog door te laten werken hun verstand te gebruiken. Daarmee toont u dat u hart heeft voor de ouderen, en voor u zelf.

Als we straks met meerdere mensen in de Tweede Kamer zitten dan kan dat sexy imago helemaal goed komen. Dan zijn er meer mensen en middelen inzetbaar en hebben we weer een nieuwe periode om verder in aanhang te groeien. En dan kunnen we net als Groen Links straks ook zo’n bureau met linkmichels inhuren voor een imago campagne. Thema "older is funnier".

Jaap Haasnoot
op persoonlijke titel en zo


Geen opmerkingen:

Een reactie posten