Stemmingen en koersen op de politieke markt

dinsdag 14 maart 2017

Nederland heeft de verkiezingen verlorenFlexkiezers en Flexpolitici met flexstandpunten

We weten allemaal dat er een enorm grote groep zwevende kiezers is. Mensen laten zich blijkbaar niet meer inperken in steeds hetzelfde hokje. En dat geldt ook voor het stemhokje. De zuilen zijn inmiddels voor het grootste deel gesmolten door de sociaal-politieke klimaatveranderingen. Het neoliberalisme heeft flexkiezers opgeleverd die reageren op flexstandpunten van flexpolitici. Zij verkopen voor het grootste deel datgene dat het te bedienen klantsegment wil horen. Politiek is marketing geworden. En de politieke journalistiek spreekt nog uitsluitend in termen van winst en verlies.

Impulsaankopen in het stemhokje

En dus hebben we het bij de verkiezingen in feite over de dagkoersen. Kiezers doen een impulsaankoop in het stemhokje. Emotie is de leidende factor en in het beste geval wordt daar achteraf een strategische en rationeel klinkende reden voor bedacht. De mentale stemming op de verkiezingsdag bepaalt voornamelijk het stemgedrag van de zwevende kiezer. En de zwevende kiezer bepaalt in welke richting het balletje rolt.


Stemmingmakerij

Kleine partijen hebben het daarbij moeilijk. Ze hebben geen grote marketingbudgetten en ze krijgen met de grootste moeite media exposure. En ook de media bedienen marktsegmenten en gedragen zich naar wat de bubble die ze bedienen graag wil horen. Zelfs instituten als CBS en CPB doen hun uiterste best om cijfers dusdanig te selecteren en te presenteren dat daarmee een politiek en dus een gekleurd doel gediend kan worden. Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Het gaat om de mentale stemming van de kiezers en dus werken pers en instituties in voorkomende gevallen graag mee aan stemmingmakerij. De halve waarheid dat AOW met 65 jaar 12 miljard zou moeten kosten was erger dan een leugen.

Immigratie en integratie zijn de thema’s

Van een blog als deze mag je ook enige stemmingmakerij verwachten en dus doe ik daartoe een gewaagde poging. Ik ga de uitslag van de verkiezingen die op dit moment nog gehouden moeten worden analyseren. Conform het bovenstaande gaat het om dagkoersen en om wat de (zwevende) kiezer emotioneel geraakt heeft. Dat is niet zo moeilijk want dat is het Turkse “gedoe”. De thema’s van deze verkiezingen zijn dus immigratie en (de falende) integratie. De conclusies die de kiezer daaruit trekt zijn diametraal verschillend. Dat is net als bij Ajax-Feyenoord. Na afloop hebben de fans uit beide kampen een totaal verschillend verhaal over de wedstrijd.


Hoppa

Door de Turkse kwestie wordt de bestaande polarisatie aangewakkerd en worden de gelederen binnen de beide kampen gesloten. Laat ik er geen lang verhaal van maken. Aan de kant van Nederlanders met een migratieachtergrond gaat Denk hiervan flink profiteren. Aan de andere kant gaan de PVV en de VVD flink cashen en in mindere mate het CDA. Dat betekent dat alle andere partijen daarvoor de prijs betalen. 

Die prijs zal hoger zijn naar mate men meer afhankelijk is van zwevende kiezers en minder over een stabiele en vaste achterban beschikt. Deze situatie treft dus b.v. 50PLUS harder dan de CU. 50PLUS moet zich nieuw invechten. De AOW en de andere “Unique Selling Points” van 50PLUS zijn bij de zweefkiezer door de Turkse kwestie uit het geheugen verdwenen. Zijn emotie drijft hem richting een van de door mij voorspelde winnaars. De kiezer denkt een minister-president te gaan kiezen, en hoppa daar gaan onze 50PLUS klanten naar de concurrentie.


Feel-Good-Politiek

Ik verwacht dat GroenLinks en D66 minder electorale schade zullen ondervinden. De Yuppen en Positivo’s hebben een andere bril op dan de mensen die aan de kant zitten waar de klappen vallen. Ze denken minder te vrezen te hebben en zullen dus bij hun eerdere keuze blijven. De Feel-Good-Politiek gaat er bij hen in als Gods woord in een ouderling. Ze blijven dus de Jessias en Kereltje Pechtold vereren en zullen met de bakfiets of leasebak niet zo snel rechtsaf richting PVV of VVD afslaan. De SP zal definitief de sociaaldemocratische opvolger van de PvdA blijken te zijn. De rest van de voormalige achterban wordt door de PVV opgesnoept.

Wat te doen ?

Laat ik eerlijk zijn, de bedoeling van deze blog is het triggeren van de “self-denying prophecy”. Deze zelfweerleggende voorspelling is het tegenovergestelde van de zelfvervullende voorspelling. De lezer weet nu hoe het werkt en kan mijn profetie dus ook laten mislukken. Dat is mijn bedoeling uiteraard.

Henk Krol adviseer ik om het vanaf vandaag alleen nog maar over immigratie en integratie te hebben. Lees ook mijn blog van vorige week die gaat over de onmogelijkheid van een dubbele loyaliteit. We moeten echt van die dubbele paspoorten af. En een vijfde colonne in Nederland is onaanvaardbaar. Integratie moet een topprioriteit worden. Dat soort dingen. Gezond verstand politiek. Als u zekerheid wilt kunt u altijd nog op ondergetekende stemmen, lijst 11, plaats 26. Het is even zoeken op de formulieren maar dan hebt u ook wat…..

Lijst 11, op de plaats 26 !

Hoe ken dat nou ?

Bedenk dat veel partijen het onderwerp Immigratie en Integratie slechts zeer besmuikt in hun programma’s hebben opgenomen. Als lid van de programmacommissie van 50PLUS reken ik dit ook mezelf aan. We hebben een prima programma op dit gebied maar dit onderwerp is onvoldoende scherp geformuleerd omdat we niet in de hoek van de PVV-light terecht wilden komen. Dat is het gif van Wilders dat de hele politiek op dit terrein verziekt heeft de afgelopen jaren. 

Mensen zijn als de dood dat ze in zijn extremistische hoek worden geplaatst en gaan van de weersomstuit het tegenovergestelde beweren of zaken verbloemen. Er kan niet meer rationeel over de kosten en de problemen die met immigratie en integratie samenhangen worden gesproken. Ik heb dat eerder in de blog 

Nederland heeft verloren

Als mijn voorspelling uitkomt dan heeft Nederland verloren. De emancipatie van de senioren wordt gestuit en de mensen met de kleine portemonnee gaan de prijs betalen. De platte sales jongens van de VVD saneren en graaien lekker door, de feel-good politici dromen verder en bedienen hun klantjes, de PvdA zit als Job op de vuilnisbelt. 

De polarisatie zal verder toenemen. Het zal in de statistieken geweldig goed gaan met Nederland. Maar de minder gesitueerde Nederlanders zitten tegen een steeds bredere kloof van diverse snit aan te kijken. Persoonlijk geef ik liever een ander Nederland door aan de volgende generatie. Denk hier woensdag eens over na. 50PLUS kan een redelijk alternatief vormen om samen met anderen (zoals CU, SP en CDA) de zaak de goede richting op te krijgen. Een sterk 50PLUS kan hierin het verschil maken.

Jaap Haasnoot
op persoonlijke titel en zo Geen opmerkingen:

Een reactie posten